Geleneksel reklamcılığın bazı sorunları vardır.

Bu sorunlardan bazıları;

  • Pazarlama ve reklamcılık sektörlerinde meydana gelen teknolojik değişim, birçok firma için yeni pazarlama alanları aramayı bir zorunluluk haline getirmiş, geleneksel reklam türlerinden memnun olan markalar rakiplerinin gerisinde kalmaya başlamıştır.
  • Oyun alanlarında oluşan reklamlar tam ekran olup, oyun deneyimini gerçeklikten uzaklaştıran bir yapıya sahiptir. Oyun oynamayı etkileyen bu zorunlu reklamlar, tüketicilerin deneyimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
  • Oyun geliştiricileri, oyun alanlarını daha gerçekçi hale getirmek ve sürdürülebilir gelir elde etmek için oyun içi reklamlar almak istiyorlar ancak markalara ulaşmakta zorlanıyorlar.
  •  Kitle iletişiminin yerini dijital ve kişiselleştirilmiş iletişim alıyor ve geleneksel reklamcılık etkisini kaybediyor.
  •  Özel kampanyalar oluşturan ve onlarla etkileşim kurarak hedef kitlesine benzersiz bir deneyim yaşatmak isteyen markalar, mevcut reklam alanlarının limitleri ile istenilen sonuca ulaşamıyor.

 

Portuma’nın bu sorunlara yönelik çözümleri var. Bu çözümlerden bazıları;

  •  Geleneksel reklam alanları ile sınırlı kalmak istemeyen markalar için markaları rakiplerinden farklı kılacak yeni pazar yerleri ve reklam alanları sağlamak.
  • Tüketicilerin/kullanıcıların doğrudan oyuna ve dolaylı olarak oyun içi reklamlara motivasyonunu sağlamak.
  • Oyuncunun oyun oynama hakkını koruyan yeni reklam alanları oluşturmak ve oyun deneyimlerini daha iyi hale getirmek.
  • Oyun geliştiricileri için sürdürülebilir gelir üretimi sağlamak ve markaları ve geliştiricileri tek bir platformda buluşturmak.
  • Marka ve kullanıcılar arasında kişiselleştirilmiş ve gerçekçi bir deneyim yaratmak.